"Ilaaliyaha Qoyskayga" Xarafka Tattoo ee KhemTooshka Shatiga Waxa Nakhshadeeyey Farshaxanistaha Martida Timmy Hardy Sebteembar 23-keedii – 27-keedii