Naag Qoob-ka-ciyaaraysa Ballerina Black & Grey Realism Tattoo By ChozeAngel Black & Gray Xaqiiqda Tattoo By Choze